Na afloop van een succesvolle Berend Boudewijn quiz in de parochiezaal van Linde-Peer, werd tussen pot en pint het plan gesmeed om een toneelvereniging op te richten. Pioniers Harry Thijs, Jean Smeets en doorwinterde acteurs als Jaak en Louis Schrijvers en Gustaaf Scheelen lieten er geen gras over groeien en korte tijd later, in het najaar van 1976, werd toneelkring De Dommelbron Linde-Wauberg officieel boven de doopvont gehouden. Met Jef Cillen als regisseur stond De Dommelbron op 13 maart 1977 met het toneelstuk ‘Grootvaders list’ voor het eerst op de planken. Het was det begin van een succesverhaal waaraan vandaag nog steeds wordt verder geschreven…

De toneelmicrobe had de jeugd van Linde al veel vroeger bekropen, want uit oude documenten blijkt dat al in 1931 toneelopvoeringen plaatsvonden in de oude zaal in de Grotstraat door jongens en meisjes van de jeugdbeweging B.J.B. Toen de televisie stilaan zijn intrede deed in elke huiskamer, verdween ook de drang om de lange winteravonden op te vullen met amusementswerk van eigen bodem. Maar het (toneel)bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus wordt die leemte sinds 1976 opgevuld door De Dommelbron.

De Dommelbron dankt haar naam aan de gelijknamige rivier, die ontspringt in Wauberg en noordwaarts kabbelt richting Nederland. Deze rivier vormt de natuurlijke scheidingslijn tussen de kerkdorpen Wauberg en Linde, maar wordt door onze toneelkring veeleer gezien als een verbindingsstuk tussen de beide leefgemeenschappen. Op die manier was De Dommelbron ook de eerste culturele vereniging die de parochiegrenzen overschreed en tot vandaag nog steeds leden van Linde en Wauberg in haar rangen telt. In de beginjaren werden alle rollen vertolkt door mannen, maar in 1985 werd overgeschakeld naar gemengd toneel.

Buiten de jaarlijkse toneelopvoeringen, is toneelkring De Dommelbron ook altijd sterk betrokken geweest bij andere gelegenheden zoals:

  • het “inspelen” van ’t Poorthuis
  • kinderproducties in 1979, ter gelegenheid van “het jaar van het kind,”
  • stadsrechtenverlening aan de stad Peer
  • laureaat voor de Concentraprijs.

In Peer en omstreken staat De Dommelbron synoniem voor goed volkstoneel. De jaarlijkse opvoeringen, waar we ruim 1500 toeschouwers mogen verwelkomen, zijn hiervan het beste bewijs. Acteurs, regisseur, souffleur, decorbouwers, verantwoordelijken voor de kledij en grime, het team van zaalbeheer en publiciteit … allemaal samen zorgen zij ervoor dat elk najaar een genietbaar toneelspel op de planken komt. Kortom, De Dommelbron… niet te missen!

Graag tot kijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *